piercing leczenie poznań

ZASADY REZERWACJI TERMINÓW


Wykaz wolnych terminów znajduje się w zakładce "rezerwuj termin" - prosimy o uzgadnianie
terminu bezpośrednio z piercerem. Pierwszeństwo mają osoby zapisane bezpośrednio w salonie.

Istnieje możliwość rezerwacji terminu elektronicznie (facebook lub e-mail), telefonicznie bądź w salonie w godzinach pracy.

Z uwagi na często pojawiające się pytania, które wymagają osobistego obejrzenia, preferujemy prowadzenie konsultacji osobiście, odradzamy rozmowy online.

Rezerwując termin, klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem salonu.

Piercer ma prawo odmówić wykonania przekłucia u obób pod wpływem alkoholu lub środków odużających.
Ponadto ma prawo odmówić przekłucia u osób, które nie mają do danego zabiegu predyspozycji anatomicznych lub istnieje podwyższone ryzyko, że przekłucie będzie stanowić dla klienta niebezpieczeństwo.

Osoby niepełnoletnie, poniżej 16 roku życia muszą stawić się w salonie z rodzicem osobiście.
Osoby nieoełnoletnie, powyżej 16 roku życia zobowiązane są przedstawić oświadczenie rodzica o zgodzie na zabieg.
Nie wszystkie przekłucia wykonujemy u osób nieletnich, nawet przy obecności i zgodzie rodzica - przed umówieniem się na zabieg upewnij się, że wybrane przez ciebie przekłucie nie jest na liście
pt. ♪♫♬♪ "dozwolone od lat osiemnastu" ♪♫♬♪

W przypadku wykrycia stanów zapalnych, alergicznych, uszkodzeń skóry lub innych przeciwwskazań do zabiegu piercer ma prawo odmówić wykonania zabiegu. piercer ma prawo odmówić wykonania zabiegu.


Przeczytaj regulamin!

piercing wielkopolska

SKRÓCONY INFORMATOR KLIENTA