piercing leczenie poznań

ZASADY REZERWACJI TERMINÓW


Wykaz wolnych terminów znajduje się w zakładce "rezerwuj termin" - prosimy o uzgadnianie
terminu bezpośrednio z piercerem. Pierwszeństwo mają osoby zapisane bezpośrednio w salonie.

Istnieje możliwość rezerwacji terminu elektronicznie (terminarz www, facebook lub e-mail),
telefonicznie bądź w salonie w godzinach pracy.

Z uwagi na często pojawiające się pytania, które wymagają osobistego obejrzenia, preferujemy
prowadzenie konsultacji osobiście, odradzamy rozmowy online.

Rezerwując termin, klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem salonu.

Piercer ma prawo odmówić wykonania przekłucia u obób pod wpływem alkoholu lub środków odużających.

Osoby niepełnoletnie, poniżej 16 roku życia muszą stawić się w salonie z rodzicem osobiście.

Osoby nieoełnoletnie, powyżej 16 roku życia zobowiązane są przedstawić oświadczenie rodzica o zgodzie na zabieg.

W przypadku wykrycia stanów zapalnych, alergicznych, uszkodzeń skóry lub innych przeciwwskazań do zabiegu
piercer ma prawo odmówić wykonania zabiegu.


Przeczytaj regulamin!

piercing wielkopolska

SKRÓCONY INFORMATOR KLIENTA